Prof.Dr. İbrahim Aşık

Prof.Dr. İbrahim AşıkEğitim

TED Ankara Koleji’nden sonra;

 • 1983-1989: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1991-1996: Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
 • 1996-2003: Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanlığı
 • Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : Doğumda epidural analjezide bupivakain, bupivakain +fentanil ve bupivakain + klonidinin karşılaştırılması – Prof.Dr.Sacide Demiralp (Danışman)
 • 2003-2009: Doçent – Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • 2007: Uluslararası Uzmanlık Belgesi:
 • Dünya Ağrı Enstitüsü tarafından düzenlenen Girişimsel Ağrı Tedavisi sınavı sonucunda “Girişimsel Ağrı Tedavisi Uzmanı (Fellow of Interventional Pain Practice)” ünvanı verilmesi.
 • 2009-Halen: Profesör – Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Algoloji Bilim Dalı
 • 2011: Yandal Uzmanlığı – Algoloji Bilim Dalı, T.C. Sağlık Bakanlığı


İdari Görevler

 • 2007-2008: Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı
 • 2008-2012: Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Başhekimi
 • 2006-Halen: Algoloji Bilim Dalı Başkanı


Bilimsel Aktiviteler

 • Yayın: 14 adet uluslararası makale, 22 adet uluslararası toplantılarda sunulan bildiri, 42 adet ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale, 34 adet ulusal toplantılarda sunulan bildiri ve 7 adet E kitap bölümü.
 • Ödül: 1998 Ankara Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlar Derneği olgu sunu yarışmasında ikincilik.


Yurt Dışı Görevlendirmeler

 • 1 Ocak 1999 – 1 Temmuz 1999 tarihleri arasında “ Michigan Üniversitesi Multidisipliner Ağrı Kliniği” rotator doktor ve “ Wayne State Üniversitesi Bioengineering Center – Omurga Araştırma Merkezi” nde araştırma asistanı olarak bulunma


Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

 • Avrupa Rejyonel Anestezi Topluluğu (ESRA), Üye
 • Amerikan Rejyonel Anestezi Topluluğu (ASRA), Üye
 • Dünya Ağrı Enstitüsü (WIP), Üye
 • Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği, Üye
 • Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği, Üye
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Üye