Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak

Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak
(Genel Sekreter)

04.12.1971 tarihinde Samsun’da doğdu. Tıp eğitimini 1996 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tamamladı. Aynı üniversiteden 2006 yılında beyin ve sinir cerrahisi uzmanlığını aldı. 2009 senesinde Ondokuz Mayıs Üniversitei Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde  Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji eğitimini 2011 yılında Maastricht Üniversitesinde tamamladı ve aynı üniversitede nörobilim dalında Parkinson hastalığında derin beyin stimülasyonu ile ilgili doktora programını bitirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hareket bozuklukları ve psikiyatrik hastalıklarda cerrahi eğitim  grubunun kurulmasında görev aldı. Türkiye’de ilk kez Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kurulan ve hareket bozuklukları, psikiyatrik hastalıklar ve ağrı cerrahisinde ortak çalışan bilim dallarını bir çatı altında toplayan Nöromodülasyon Merkezinin yapılandırılmasında görev aldı ve merkez sorumlusu olarak atandı. Genel nöroşirürji uygulamaları yanında mesleki ve bilimsel ilgi alanları; hareket bozuklukları, epilepsi, beyin tümörleri cerrahisi ve psikoşirürjidir. Hareket bozuklukları, epilepsi ve psikiyatrik hastalıklarda derin beyin stimülasyonu ile ilgili 100’ün üzerinde uluslararası-ulusal makale ve bildirisi vardır.

2013-2015, 2015-2017, 2017-2019 yılları arasında Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaktik fonksiyonel ağrı ve epilepsi cerrahisi eğitim ve öğretim grubunun 2 dönem sekreterliğini ve 1 dönem 2. Başkanlığını yapmıştır. Halen aynı grubun Başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca Nöromodülasyon araştırma-eğitim derneğinde  yönetim kurulu üyesi (genel sekreter)  olarak görev yapmaktadır. Türk Nöroşirürji Derneği, Dünya ve Avrupa stereotaktik ve fonksiyonel nöroşirürji dernekleri (WSSFN, ESSFN), Uluslararası Parkinson ve hareket bozuklukları Derneği (MDS), Uluslararası Nöromodülasyon Derneği (INS), Akdeniz Nörobilim Derneği (MNS) gibi ulusal, uluslararası derneklere üyedir. Bugüne dek fonksiyonel nöroşirürji ile ilgili Uluslararası ve ulusal çok sayıda organizasyonda başkan ya da komite üyesi olarak görev almıştır. Bilimsel ve sosyal toplantılarda uzmanlık alanıyla ilgili 40’ın üzerinde davetli konuşma yapmıştır.