Başkanın Mesajı

Merhaba,

"Bin saat sihirli süre" Malcolm Gladwell

Derneğimiz ülkemizde de tedavi modaliteleri içinde her geçen gün yaygınlaşan nöromodülasyon tedavi uygulamaları ile ilgili araştırmalar düzenlenmesi ve eğitim programlarının geliştirilmesi amacı ile kuruldu. Bununla ilgili olarak nöromodülasyon tedavilerine yönelik bilimsel toplantılar düzenlemeyi, çeşitli bilimsel yayın organları hazırlamayı, hekimlere yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirmeyi, hastaları ve kamuyu bilgilendirmeyi, ulusal kılavuzlar hazırlamayı planlamaktayız.

Nöromodülasyon uygulamaları günümüz tıbbi uygulamalarının en modern alanlarındandır. Temel olarak santral ve periferik sinir sistemine elektriksel uyaranlar verilmesi ve spinal alana yerleştirilen pompa sistemleri ile uygulanan bu girişimlerin uygulama alanları giderek artmaktadır.
Nöromodülasyon teknikleri günümüzde kronik ağrı tedavisinden parkinsonizme, üriner fekal inkontinans tedavisinden, hareket bozukluklarına, kronik kabızlık tedavisinden spastisiteye olduğu kadar daha bir çok yeni endikasyonları da içerir.

Tedavi alanları arttıkça bu uygulamalara ilişkin eğitim sorunları da artmaktadır. Eğitim sadece tekniğin öğrenilmesi ile sınırlı kalmamalıdır. Hekimin ve sağlık görevlilerinin eğitimi, hasta seçimi, hastanın ve yakınlarının bilgilendirilmesi ve eğitimi, uygulamanın değerlendirilmesi, uygulamayı takiben hasta takibi gibi çok önemli konuları kapsar. Bu eğitim alanlarındaki eksikler uygulamaların yetersiz kalmasına yol açar.

Uluslararası Nöromodülasyon Derneği yayın organı “Noromodulation” dergisinin editorü Levy, nöromodülasyon merkezleri kurulmasının gerekliliğinden ve mükemmeliyeti için önerilerinden bahsettiği son makalelerinden birinde, popüler bir yazar olan Gladwell’in ‘Outliers’ adlı kitabından ‘bir konuda gerçek bir uzman olmak için konuyla ilgili bin saat pratik yapmış olmak sihirli bir süredir’ alıntısını yapar. Aslında sanat ile ilgili alanlara söylenmiş bu alıntı tüm meslek alanları için de geçerli kabul edilebilir. Nöromodülasyon uygulamaları eğitimi için de bu sürenin olması zorunluluğu düşünüldüğünde, az gibi duran bu sürenin artması gerektiğini görürüz. Bütün bu eğitim konuları farklı tıp alanlarının iş birliği ile sürdürülecek çalışmalardır. Derneğimiz bu konuda kabul görmüş uluslararası standartların yerleşmesini önemsemektedir. Bu alanda uzman deneyimli hekimler, sağlık çalışanları ve merkezlerin oluşmasında etkin rol oynamak hedefimizdir.