Misyon / Vizyon

Misyon

Nöromodülasyon Derneği’nin misyonu nöromodülasyonun tüm çeşitlerinin bilimini, eğitimini, pratiğini ve ulaşılabilirliğini yükseltmek ve yaygınlaştırmaktır. Bu multidisipliner topluluk insanlığın iyiliği amacıyla en iyi uygulamayı cesaretlendirme ve bilimin paylaşılması noktasında; nöromodülasyona özel ilgi duyan tüm bilim adamları, doktorlar, biyomedikal mühendisler, yardımcı meslekler ve endüstri ile birlikte çalışır.


Vizyon

Nöromodülasyon, tüm bilimsel, klinik ve mühendislik uğraşıları birleştirerek sağlığı bozulmuş bireyin fonksiyonunu düzeltmek için elektriksel ve kimyasal tedavi modaliteleri kullanır. ND’nin vizyonu bu modaliteleri implante edilebilen nörolojik teknolojileri ile biraraya getirerek nöromodülasyon markasını ülke ve dünya çapında tanıtmaktır.


Amaçlar

  • Bilimsel toplantılar, dergi ve interaktif web sitesi aracılığıyla nöromodülasyon alanında uğraşan temel tıp bilim adamları ve mühendisler için bilimsel bir platform hazırlamak ,
  • Ulusal düzeyde verimliliği en yüksek düzeyde tutmak ,
  • Klinik durumlarda kullanılan cihazların ve tekniklerin araştırılması konusunda araştırıcıların cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi
  • Endüstri ve sağlık bakımını sağlayıcıları ile açık bir dialoğa girerek hastaların ihtiyaçlarını, servis gereksinimlerini ve bu tedavilerin anlaşılabilir hale getirmek ,
  • Klinik ve fiyat etkinliğinin farkındalığını yükselterek ülke çapında nöromodülasyona ulaşılabilirliği sağlamak.