Başkanın Mesajı
Prof.Dr.Gül Köknel Talu, FIPP

Kıymetli Meslektaşlarım,

Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği ülkemizde çok disiplinli anlayış  ile nöromodülasyon ve nörostimülasyon uygulamalarını geliştirmek, yaygınlaştırmak;  bu konuda etik anlayışa sahip yetkin hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde daha ileriye ulaşma hedefini taşımaktadır.

Nöromodülasyon-nörostimülasyon yöntemleri pek çok hastalıkta tedavi ve / veya semptom yönetiminde , uygulanmaktadır. Hareket bozukluklarının tedavisi,idrar gaita enkontinansı,göğüs ağrıları, periferik damar hastalıkları, bel problemleri bunlardan sadece bir kaçı.

Yeni dönemde web üzerinden hazırladığımız seminerler dizisi, uygulamalı kadavra çalışmaları, uluslararası katılımlı E-sempozyumlar ile bilimsel yönden yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarımız ile iletişim içinde olmayı planlıyoruz.

Eğitim sürecine ek olarak belirli başlıklara özelleşmiş komiteler ışığında gerek akademik olarak gerek se hasta bazlı platformlarda hep birlikte daha verimli olacağımıza inanıyoruz

Konumuz ile ilgili olarak ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri nöromoülasyon-nörostimülasyon yöntemlerinin yeterince tanınmaması,etkinlik yelpazesinin kimi zaman abartılması kimi zaman küçümsenmesi.

Media ve sivil toplum örgütleri ile iletişimimizi artırarak nöromodülasyon-nörostimülasyon yöntemlerinin doğru etik kullanımları hakkında toplumsal farkındalık yaratmayı, mevcut bilgi kirliliği konusunda çalışmalar yapmayı planlamaktayız.

 

Prof.Dr.Gül Köknel Talu, FIPP

Prof.Dr.Gül Köknel Talu, FIPP