Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gül Köknel Talu
Başkan

Doç. Dr. Atilla Yılmaz
Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Tülay Şahin
Genel Sekreter

Doç. Dr. Mustafa Yavuz Samancı
Veznedar

Prof. Dr. Güngör Enver Özgencil
Yönetim Kurulu Üyesi