Doç. Dr. Mustafa Yavuz Samancı

Doç. Dr. Mustafa Yavuz Samancı
Veznedar

Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Mustafa Yavuz Samancı 1983 yılında Manisa’da doğmuştur. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ni bitirmiş, 2013 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği’nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sonrasında 2015-2016 yıllarında Philadelphia / Amerika’da TÜBİTAK projesi kapsamında Temple Üniversitesi’nde deneysel subaraknoid kanama modeli üzerine araştırmacı olarak çalışmıştır. Ocak 2020 tarihinden itibaren Koç Üniversitesi Hastanesi Nöroşirurji Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. Mart 2020 tarihinde doçentlik ünvanını almış, halen stereotaktik radyocerrahi, fonksiyonel nöroşirurji ve pediatrik nöroşirurji konularında bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.